Pass 2: Ibqa’ rsisti bl-ilment tiegħek

Jekk m’intix sodisfatt/a bit-tweġiba tal-provditur finanzjarju (jew ma rċivejtx tweġiba wara 15-il ġurnata tax-xogħol, jiġifieri wara madwar tliet ġimgħat), hawn aħna li nistgħu ngħinuk.

Min jista’ jibgħat ilment lill-OAFS?

Jekk inti klijent/a li ksibt xi prodott jew servizz mingħand provditur tas-servizzi finanzjarji liċenzjat mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA), ir-regolatur finanzjarju ta’ pajjiżna, tista’ tressqilna l-ilment tiegħek. 

Kull klijent/a għandu jkun/għandha tkun:

  • persuna fiżika (jew is-suċċessur tagħha fit-titlu)
  • intrapriża żgħira – mikrointrapriża hi kumpanija li ma timpjegax aktar minn 10 min-nies u li d-dħul/il-karti tal-bilanċ tagħha ma jaqbżux €2,000,000. 

Il-klijenti jistgħu jkunu:

(a) klijenti ta’ provditur tas-servizzi finanzjarji liċenzjat mir-regolatur finanzjarju ta’ Malta (ara taħt); jew

(b) lil min il-provditur tas-servizzi finanzjarji jkun offra li jipprovdi s-servizzi tiegħu; jew

(ċ) min ikun fittex il-provvista ta’ servizz finanzjarju mingħand provditur.

Għalhekk, dan ifisser li ma nistgħux naċċettaw, ngħidu aħna:

(i) f’każ ta’ assigurazzjoni tal-vetturi, ilmenti ta’ klijent/a mal-kumpanija tal-assigurazzjoni ta’ terza persuna; jew

(ii) f’każ ta’ assigurazzjoni tad-djar, ilmenti ta’ klijent/a mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-ġar tiegħu/tagħha li jkun għamillu/għamlilha dannu fid-dar, nagħtu każ, minħabba dħul ta’ ilma.

 

Għal liema provdituri tas-servizzi finanzjarji tista’ tilmenta?

Nilqgħu biss ilmenti fuq provdituri li huma liċenzjati jew awtorizzati mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA), ir-regolatur finanzjarju ta’ pajjiżna. Dawn jinkludu wkoll il-provdituri li l-liċenzja tagħhom tkun ġiet sospiża jew irtirata mill-MFSA. L-Arbitru għandu l-poter jinvestiga lil dawn il-provdituri wkoll, basta jkunu liċenzjati matul il-perjodu tal-kwistjoni li jkun qed isir l-ilment dwarha.

Il-provdituri tas-servizzi finanzjarji jinkludu:

  • Banek
  • Istituzzjonijiet finanzjarji (bħall-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi);
  • Kumpaniji tal-assigurazzjoni (assigurazzjoni ġenerali u tal-ħajja);
  • Intermedjarji tal-assigurazzjoni (bħal aġenti, brokers, u intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni);
  • Provdituri tas-servizzi tal-investiment (bħal konsulenti finanzjarji u sensara tal-ishma);
  • Fiduċjarji; u
  • Provdituri tal-pensjonijiet.

Qabel tibagħtilna l-ilment tiegħek, ara jekk il-provditur tas-servizzi finanzjarji li qed tilmenta dwaru hux (jew kienx) liċenzjat mir-regolatur ta’ Malta. Biex tara r-reġistru tal-MFSA, agħfas hawn (ħolqa esterna). 

Jekk ma tkunx tista’ ssib l-isem tal-provditur fir-reġistru elettroniku tal-MFSA, iċċekkja d-dokumenti tal-prodott jew tas-servizz. Jista’ jiġri li tkun qed tfittex provditur li mhux awtorizzat mir-regolatur finanzjarju Malti (u, għalhekk, ma nkunux nistgħu nilqgħu l-ilment tiegħek) jew tkun qed tikteb ismu ħażin. Jekk ikollok dubju, iktbilna mill-formola elettronika tagħna u niggwidawk. 

Meta tagħmel dan il-pass, tkun tista’ tgħaddi għall-Pass 3: Ibgħat ilment lilna.

 

Għaddi għat-Tielet Pass