Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista' tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Tista' tirfina t-tfittxija tiegħek billi tagħzel bejn l-isem tal-provditur tas-servizz finanzjarju, il-lingwa tad-deċiżjoni, is-sena tad-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni minn/għal, is-settur, ir-riżultat tad-deċiżjoni, u jekk id-deċiżjoni ġietx appellata jew le. Jekk tagħżel skont is-settur (eż. 'Banking'), tista' tiffiltra l-għażla tiegħek billi tagħżel 'Issue' (eż. 'Charges') u/jew 'Product' (eż. 'Cards'). Agħżel mid-'drop down filters' fuq in-naħa tax-xellug.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F'konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b'referenza alfabetika li ma jkollhiex x'taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista' titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f'temp ta' 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti.

Għar-rigward ta' sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta' riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa' ma' xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Switch to Table View
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 086/2019
Sector:
Insurance
Language:
English
Financial Services Provider:
Building Block Insurance PCC Limited
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Pet-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 007/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 053/2019
Sector:
Insurance
Language:
English
Financial Services Provider:
Axeria Insurance Limited(formerly Axeria Assistance Limited)
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Health-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 085/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
GasanMamo Insurance Limited
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Travel-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 027/2019
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
BNF Bank plc
Category Issue:
General admin/customer service
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
024/2020
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 016/2019
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
HSBC Bank Malta plc
Category Issue:
Unauthorised use
Product/Service:
Cards
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
23/2020
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 043/2019
Sector:
Insurance
Language:
English
Financial Services Provider:
Axeria Insurance Limited(formerly Axeria Assistance Limited)
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Health-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 002/2020
Sector:
Insurance
Language:
English
Financial Services Provider:
Building Block Insurance PCC Limited
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Pet-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 025/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 018/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre Middlesea plc
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Home (Building & Contents)-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
22/06/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 177/2018
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 175/2018
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
English
Financial Services Provider:
Satabank p.l.c.
Category Issue:
General admin/customer service
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 187/2018
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Eagle Star (Malta) Limited
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 005/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 154/2018
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 001/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 174/2018
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 191/2018
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
GlobalCapital Financial Management Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Complex/Professional/Experienced/Structured investments
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/03/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 042/2019
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
HSBC Bank Malta plc
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Travel-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/02/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 044/2019
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Unauthorised use
Product/Service:
Cards
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/02/2020
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed