Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista' tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Tista' tirfina t-tfittxija tiegħek billi tagħzel bejn l-isem tal-provditur tas-servizz finanzjarju, il-lingwa tad-deċiżjoni, is-sena tad-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni minn/għal, is-settur, ir-riżultat tad-deċiżjoni, u jekk id-deċiżjoni ġietx appellata jew le. Jekk tagħżel skont is-settur (eż. 'Banking'), tista' tiffiltra l-għażla tiegħek billi tagħżel 'Issue' (eż. 'Charges') u/jew 'Product' (eż. 'Cards'). Agħżel mid-'drop down filters' fuq in-naħa tax-xellug.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F'konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b'referenza alfabetika li ma jkollhiex x'taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista' titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f'temp ta' 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti.

Għar-rigward ta' sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta' riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa' ma' xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Switch to List View
Rif. tal-każ tal-ASF Provditur tas-servizz Eżitu Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru Rif. tal-Qorti tal-Appell
ASF 062/2022 GasanMamo Insurance Limited Partially Upheld by Arbiter 18/04/2023 Not Appealed
ASF 128/2021 STM Malta Pension Services Limited (formerly STM Malta Trust and Company Management Limited) Not Upheld 18/04/2023 Not Appealed
ASF 076/2022 BNF Bank plc Not Upheld 14/03/2023 38/2023
In progress
ASF 072/2022 Mapfre MSV Life plc Not Upheld 14/03/2023 Not Appealed
ASF 071/2022 BNF Bank plc Not Upheld 14/03/2023 37/2023
In progress
ASF 040/2022 Momentum Pensions Malta Limited Not Upheld 14/03/2023 Not Appealed
ASF 044/2022 Mapfre MSV Life plc Partially Upheld by Arbiter 22/02/2023 Not Appealed
ASF 027/2022 Mapfre Middlesea plc Not Upheld 22/02/2023 Not Appealed
ASF 061/2022 Mapfre MSV Life plc Partially Upheld by Arbiter 22/02/2023 Not Appealed
ASF 035/2022 GasanMamo Insurance Limited Not Upheld 22/02/2023 Not Appealed
ASF 087/2021 Deriv Investments (Europe) Limited(formerly Binary Investments (Europe) Limited) Not Upheld 22/02/2023 Not Appealed
ASF 160/2021 Dominion Fiduciary Services (Malta) Limited Not Upheld 20/02/2023 Not Appealed
ASF 097/2022 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 20/02/2023 28/2023
In progress
ASF 107/2021 Optimus Fiduciaries (Malta) Ltd. Partially Upheld by Arbiter 13/02/2023 25/2023
In progress
ASF 130/2021 Integrated-Capabilities (Malta) Limited Partially Upheld by Arbiter 13/02/2023 24/2023
In progress
ASF 065/2022 Momentum Pensions Malta Limited Not Upheld 10/01/2023 Not Appealed
ASF 110/2021 Dominion Fiduciary Services (Malta) Limited Not Upheld 10/01/2023 Not Appealed
ASF 081/2022 Riverstone Insurance (Malta) Limited (formerly Argo Global SE) Not Upheld 10/01/2023 Not Appealed
ASF 136/2021 Mapfre MSV Life plc Partially Upheld by Arbiter 19/12/2022 Not Appealed
ASF 159/2021 GlobalCapital Financial Management Limited Not Upheld 19/12/2022 Not Appealed