Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista’ tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili(Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F’konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta’ dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b’referenza alfabetika li ma jkollhiex x’taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista’ titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f’temp ta’ 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti. 

Għar-rigward ta’ sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta’ riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta’ kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa’ ma’ xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Rif. tal-każ tal-ASF Provditur tas-servizz Eżitu Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru Rif. tal-Qorti tal-Appell
ASF 012/2021 Building Block Insurance PCC Limited Not Upheld 03/05/2021 Not Appealed
ASF 102/2019 & ASF 103/2019 STM Malta Pension Services Limited(formerly STM Malta Trust and Company Management Limited) Not Upheld 01/06/2021 Not Appealed
ASF 123/2020 Mapfre MSV Life plc Partially Upheld by Arbiter 01/06/2021 Not Appealed
ASF 056/2020 APS Bank plc Partially Upheld by Arbiter 01/06/2021 Not Appealed
ASF 101/2019 Momentum Pensions Malta Limited Not Upheld 01/06/2021 Not Appealed
ASF 083/2019 Momentum Pensions Malta Limited Partially Upheld by Arbiter 03/05/2021 055/2021
In progress
ASF 082/2019 STM Malta Pension Services Limited(formerly STM Malta Trust and Company Management Limited) Partially Upheld by Arbiter 03/05/2021 056/2021
In progress
ASF 067/2020 Mapfre MSV Life plc Partially Upheld by Arbiter 03/05/2021 067/2021
In progress
ASF 089/2019 Momentum Pensions Malta Limited Not Upheld 03/05/2021 Not Appealed
ASF 078/2020 Laferla Insurance Agency Limited Not Upheld 03/05/2021 Not Appealed
ASF 090/2020 Building Block Insurance PCC Limited Upheld by Arbiter 03/05/2021 Not Appealed
ASF 068/2020 Mapfre MSV Life plc Partially Upheld by Arbiter 03/05/2021 Not Appealed
ASF 103/2020 Atlas Insurance PCC Limited Upheld by Arbiter 06/04/2021 Not Appealed
ASF 144/2020 Building Block Insurance PCC Limited Partially Upheld by Arbiter 06/04/2021 Not Appealed
ASF 115/2020 Building Block Insurance PCC Limited Upheld by Arbiter 06/04/2021 Not Appealed
ASF 078/2019 STM Malta Pension Services Limited(formerly STM Malta Trust and Company Management Limited) Partially Upheld by Arbiter 06/04/2021 36/2021
In progress
ASF 076/2019 Momentum Pensions Malta Limited Partially Upheld by Arbiter 06/04/2021 38/2021
In progress
ASF 070/2019 Momentum Pensions Malta Limited Partially Upheld by Arbiter 06/04/2021 39/2021
In progress
ASF 073/2019 Momentum Pensions Malta Limited Partially Upheld by Arbiter 06/04/2021 37/2021
In progress
ASF 071/2020 Building Block Insurance PCC Limited Not Upheld 23/03/2021 Not Appealed